About Us Hotel
เกี่ยวกับโรงแรมดิโอวาเลย์

ภาพถ่ายบรรยากาศในมุมต่าง ๆ ของห้องประชุมโรงแรมดิโอวาเลย์

ห้องสัมนา VIP/VIP Seminar
ห้องประชุมสำหรับการรองรับการประชุมระดับผู้บริหาร ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ครบครัน สามารถจัดประชุมครั้งละ 6-15 ท่าน

ห้องประชุมละไม/Lamai Meeting Room
ห้องประชุมที่มีขนาดเล็กที่สุดในเรือ เหมาะสำหรับงานประชุมขนาดเล็ก และยังรวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการประชัน เสียงด้วยระบบคาราโอเกะ ห้องละไมสามารถจัดประชุมได้ครั้งละประมาณ 20-70 ท่าน

ห้องประชุมท้องทราย/Thong Sai Meeting Room
เป็นห้องประชุมที่สามารถกั้น Partition แบ่งห้องออกเป็น 2 ห้องซึ่งแต่ละห้องสามารถจัดประชุมได้ห้องละ 50-80 ท่านหรือ หากมีการประชุมขนาดเล็กใช้เพียงห้องเดียวก็สามารถใช้อีกห้องเป็นห้องลงทะเบียน ห้องทานอาหาร ห้องประชุมท้องทราย ยังมีบริเวณด้านนอก ที่ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายอิริยาบถไว้สำหรับลูกค้าในระหว่างการประชุมอีกด้วย ห้องประชุมท้องทราย สามารถจัดประชุมได้ครั้งละ 50-200 ท่าน

ห้องประชุมนางยวน/Nang Yuan Meeting Room
เป็นห้องประชุมท้้องเรือที่มีความกว้างและความสะดวกสบาย ด้านในตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ห้องนางยวนไม่ได้เป็นแค่ห้องที่นิยม ใช้ในการจัดประชุมสัมมนา แต่ยังเป็นห้องที่ลูกค้านิยมมาจัดงานเลี้ยงเพราะรูปแบบการตกแต่งที่หรูหราและเป็นเอกลักษณ์ ภายใน ห้องประชุมนางยวนสามารถจัดงานประชุมได้ครั้งละ 100-250 ท่าน

ห้องประชุมธนากรณ์/Thanakorn Grand Ballroom
เป็นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่หรูหราที่สุดของโรงแรมดิโอวาเลย์ ภายในห้องธนากรตกแต่งแบบร่วมสมัย ฝาผนังบุด้วยผ้าลายคลาสสิค หินอ่อนขัดมัน และเวทีที่สูง 1.5 เมตร ทันสมัยที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่นำมาติดตั้งไว้ในห้องประชุมนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีฝาผนังได้ จอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด จำนวน 8 ตัวพร้อมกล้องที่จับทุกบรรยากาศความประทับใจภายในงาน และยังมีจอโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ที่ถูกติดตั้งไว้ในเสา ห้องธนากรสามารถจุคนได้ถึง 2500 ท่าน และสามารถจัดงาน เลี้ยงที่จุคนได้ถึง 1500 ท่าน หรือ 150 โต๊ะ

line
End Footer